Frigorífic Santa Coloma SL, opera sota la marca Maynou

Som una empresa dedicada a l’emmagatzematge frigorífic, principalment
producte congelat, però també fred positiu i temperatura controlada.


Els principals serveis que oferim son:

  • Càrrega i descàrrega en molls i col·locació dels palets en les cambres
  • Lloguer de fred en cambres (-20ºC, 0ºC,15ºC) col·lectives o individualitzades
  • Paletització
  • Congelació de productes frescos en túnels d'ultracongelació (-35ºC)
  • Control d’estoc per productes i dates de caducitat
  • Lloguer d’oficines


Frigorífic Sta. Coloma SL
T. 972 84 03 34 · F. 972 84 35 54
Crta. dels Banys, s/n · Apt. de Correus 186

info@maynou.cat